Glädjesteget

Nya tider för massage finns nu ute för Mars och April 2019

Friskvårdsmassage

Från och med Januari erbjuder jag gamla och nya kunder massage för ökat välbefinnande

Jag har bl a 

Svensk klassisk massage
Koppning massage
Hotstone  massage

Välkomna in och boka

 

 

 

 

 

 

koppningsmassage vad är det

Koppningsmassage är en mycket effektiv behandling.

En form av immunförstärkande bindvävsmassage

Detta händer vid koppningsmassage:

Utan att förstöra kapillärväggarna sugs blod ut ifrån kapillärerna och in i bindväven. Kroppen signalerar att det finns något främmande i vävnaderna varpå immunförsvaret startar en reningsprocess (s.k. lymfdränage)som gör att överskottsvätska och slaggprodukter rensas ut ur kroppen. Även produktionen av vissa hormoner ökar (ex. endorfin och oxytocin).

Positiva effekter av koppningsmassage:

•Mjukar upp bindväv och muskler
•Förbättrar flödet i lymf- och blodsystem
•Ökar antalet vita och röda blodkroppar. För ett friskare och aktivare immunförsvar
•Lindrar eller tar bort smärta i muskler och leder
•Rensar ut överskottsvätska och slaggprodukter
•Stärker kapillärernas (de minsta blodkärlen) väggar. Syresätter huden och ökar upp blodgenomströmning i hela kroppen
•Ger allmänt välbefinnande
•Sömnen förbättras
•Förbättrar leders rörelseförmåga.

Andra effekter vid regelbunden koppningsmassage
•Huden blir mjuk och slät
•Ärrbildning, hudbristningar, celluliter, fettvalkar reduceras/jämnas ut

koppningsmassage Koppning har använts sedan tusentals år i Kina och stora delar av världen. Koppningen har under åren visat sig ha många positiva effekter på kroppen och vara effektiv vid ett flertal sjukdomsbilder. Därför har den utvecklats till en egen terapiform.

På 1950-talet gjordes en serie parallella studier i Kina och forna Sovjetunionen som bekräftade koppningens effektivitet. Det ledde till att koppningen etablerades som en officiell terapiform i Kina och än idag används på sjukhus för traditionnell kinesisk medicin över hela landet. Man behandlar bl.a. värk i muskler och leder, astma, förkylning, kronisk hosta, matsmältningsbesvär, vissa hudåkommor och högt blodtryck.

Såhär fungerar koppning
Påverkan på muskler och senor: Koppningen ökar blodcirkulationen i musklerna och skingrar blodstockningar vilket har påtaglig effekt på stela muskler. Behandlingsmetoden ökar även lymfflödet vilket medför att cellernas avfallsprodukter på ett effektivt sätt kan avlägsnas från bindväven.

E
n positiv följd av detta är att det lindrar muskelsmärta. Vidare kan vi vid olika typer av skador öka tillflödet av blod och lymfa lokalt och därmed påskynda läkning.

Påverkan på leder: Koppning påverkar blodflödet inuti leden och sekretionen av ledvätska. Eventuella muskelspasmer runt leden kan hävas. Koppning kan vara mycket effektivt vid mild ledgångsreumatism.

Påverkan på lymfsystemet: Det lymfatiska systemet har flera funktioner i kroppen. Dels är det viktigt för kroppens försvar då det hjälper kroppen att filtrera ut bakterier och tillsammans med mjälten bildar vita blodkroppar som är en viktig del av vårt immunförsvar. Dels samlar det ihop och för bort slaggprodukter som bildas i cellens metabolism. Om bortförseln av slaggprodukter inte fungerar tillfredsställande så samlas de istället upp i bindväven och orsakar smärta. Efter en skada då svullnad uppstått så är det lymfsystemet som fraktar bort överskottsvätska så att svullnaden kan lägga sig.

Alla former av massage och taktil stimulering av huden ökar cirkulationen av både blod och lymfa. Till skillnad från blodet,som pumpas runt i kroppen av hjärtat,är lymfcirkulationen helt beroende av andning, kroppsrörelse eller externt tryck för att cirkulera. Koppling, och då särskilt koppningsmassage då man låter kopporna glida över huden, stimulerar lymfcirkulationen och för därför med sig en effektiv utrensning av slaggprodukter och ett starkare immunförsvar.

Påverkan på huden: Koppning ökar blodcirkulationen, temperaturen och metabolismen i huden, ger bättre funktionerande svett- och talgkörtlar samt befrämjar hudandningen. Den drar också ut slaggprodukter ur huden och stärker hudens motståndskraft mot yttre påfrestningar.

Påverkan på organen: Enligt den kinesiska medicinen går de 14 huvudmeridianerna genom bindväven. Meridianerna är energilinjerna där vår livsenergi (qi) flödar. Dessa energilinjer hör ihop med de inre organen och genom att stimulera specifika punkter längs meridianerna med akupunktur, massage, yinyoga eller koppning kan vi påverka ett specifikt organs energiflöde.

Källor:

Traditional Chinese Medicine Cupping Therapy/Ilkay Zihni Chirali/ISBN:-13:9780443102660 Professional Guide To Cupping Therapy/ Tamer Shaban/ ISBN:1448645786